Výskumy a štúdie

Výskumy a štúdie ohľadom účinkov fermentovaných produktov

Výsledky vedeckého výskumu a rôznych štúdií odhaľujú popri dlhoročných klinických skúsenostiach v terapeutických aplikáciách mnohé možnosti využitia kaskádovo fermentovaných produktov. Regulat® produkty sa môžu užívať perorálne alebo aplikovať zvonka. Výrazne zvyšujú prirodzenú produkciu energie v bunkách, dolaďujú enzymatické procesy v tele a upravujú metabolické nerovnováhy.

Existuje mnoho výskumných prác zaoberajúcich sa priaznivými účinkami fermentovaných produktov a produktov s obsahom REGULATESSENZ® na ľudské telo:

01. Antioxidačné a imunomodulačné aktivity extraktov z ovocia a zeleniny po „kaskádovej fermentácii“

Antioxidant and immune modulatory activities of fruit and vegetable extracts after „cascade fermentation“, Current Topics in Biochemical Research, 2007 9. 83-97, Susanne Hippeli, Kerstin Janisch, Sandra Kern, Carolin Ölschläger, Dieter Treutter, Cordula May, and Erich F. Elstner.

Čítať viac

02. Posúdenie Regulat® z hľadiska fyziologických účinkov vrátane parametrov imunitnej funkcie a krycích ukazovateľov redoxného stavu a zápalu: randomizovaná placebom kontrolovaná dvojito zaslepená štúdia u zdravých dobrovoľníkov

Evaluation of Regulat® on physiological effects including immune function parameters and covering marker of redox state and inflammation: a randomised placebo-controlled double-blind study in healthy volunteers, Schulz C., Bernhardt J., Gschwender D., 2008 (unpublished, confidential, proprietary data)

03. Pozorovacia štúdia na vyhodnotenie účinnosti REGULAT® na syndróm dráždivého čreva

Observational Study to evaluate the effectiveness of REGULAT® on Irritable Bowel Syndrome, Dr. Ulrich Bergmann

04. Lymská borelióza: Pohľad nad rámec antibiotík

Lyme Disease: A Look Beyond Antibiotics, Dietrich K. Klinghardt. M.D., Ph.D.

Čítať viac

05. Regulačné účinky fermentovaných potravinových koncentrátov na parametre imunitných funkcií u zdravých dobrovoľníkov

Regulatory effects of a fermented food concentrate on immune function parameters in healthy volunteers, 2009, Nutrition, Volume 25, Issue 5, Pages 499-505, Schoen C., Schulz A., Schweikart J., Schütt S., von Baehr V.

Čítať viac

06. Regulat®: Kaskádová fermentácia ovocia a zeleniny poskytuje funkčné jedlo s inovatívnymi vlastnosťami

Regulates: Cascade fermentation of fruit and vegetables produces functional food with innovative, cooperative properties, OM und Ernahrung. European Journal of orthomolecular and related medicine 2006/114, EF. Elstner

07. Štúdia diabetu: Účinok špeciálnej Regulat® výživy (diabetické a hepatorenálne účinky)

Diabetes Application Study: The Effect of Regulat® Special Diat, October 15, 2009, Erbacher U., Schöneck, Germany

Čítať viac

08. Teória pleomorfizmu

Theory of Pleomorphism, Dr. Claudia Campagnoli
Môže ten istý mikrób mať niekoľko rôznych podôb podľa prostredia, v ktorom žije? Antoine Bechamp a neskôr Gunther Enderlein tvrdili, že stav tela môže ovplyvniť tvar a funkcie mikroorganizmov.

Čítať viac

09. Článok: Regulat® a ATP: TriTime Magazine (Nemecký časopis o triatlone)

ATP article: TriTime Magazine (German Triathlon Magazine)

Čítať viac

10. Mitochondriálna medicína: koncentrát Regulat® Bio ako zosilovač energie

Mitochondrial Medicine: Regulat bio concentrate as an energy booster, OM – Journal of Orthomolecular Medicine 2012; 3:29-30

Čítať viac