Kontaktujte nás

Kontaktné informácie

FREYA Slovakia s.r.o.

Adresa: Družstevná 345, 913 21 Trenčianska Turná
Telefón: 032 286 14 84
Mobil: 0948 773 885
Email:  esencia@regulat.sk

Fakturačné údaje a bankové spojenie:

sídlo spoločnosti / fakturácia: Trenčianska Turná 134, 913 21
IČO: 45 399 816, DIČ: 2022961655, IČ-DPH: SK2022961655
Číslo účtu: 4016563164/7500
IBAN: SK6975000000004016563164

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo: 22565/R.

Distibútor produktov spoločnosti Dr. Niedermaier Pharma GmbH pre Slovenskú republiku.

Napíšte nám